Specialisten

Net zoals in de humane geneeskunde, werken ook dierenartsen samen met specialisten. Wij kennnen voor dieren dezelfde specialisaties zoals die er ook voor mensen zijn:

  • Orthopedie
  • Interne Geneeskunde
  • Dermatologie
  • Oogheelkunde
  • Chirurgie
  • Radiologie
  • Chiropractie 

Specialisten werken, net als bij mensen, op verwijzing van een dierenarts. Dus wij onderzoeken uw dier altijd eerst om te bepalen of het door moet naar een specialist en dan naar welke specialist en voor welke onderzoeken. De specialist wil graag een verwijzing waarop staat wat de klachten zijn en welke onderzoeken er al gedaan zijn. Zo kan hij ook gericht te werk gaan.

Het wil wel eens gebeuren dat één en ander bij de specialist niet helemaal duidelijk uitgelegd wordt. Daarom vragen wij u altijd naderhand of alles goed gegaan is en of het ook duidelijk was. Indien u dit wenst neemt een van onze dierenartsen daarna nog contact met u op om de resultaten nog eens duidelijk met u door te spreken. Meestal plannen we hiervoor een consult op de kliniek.

De specialisten waar we mee samenwerken selecteren we op basis van hun kunde op hun vakgebied.

Terug naar overige