Erfelijke ziekten

Bij honden en katten

Wij werken samen met het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren om erfelijke ziekten te bestrijden. 

Erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken zijn het grootste gezondheidsprobleem bij rashonden en -katten. Gezonder fokken lukt alleen als er goede methoden beschikbaar zijn. De dierenartsen van het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren werken hieraan. Dat doen ze in samenwerking met dierenartsenpraktijken in het hele land, waaronder Dierenkliniek Wateringse Veld.

Betrouwbare meting

PETscan is een landelijke database, in beheer bij het ExpertiseCentrum. Met de database bundelen we de diagnoses van de Nederlandse dierenartsen. Zo kunnen we meten wat de belangrijkste ziekten per ras zijn. Voor de ernstige problemen zullen we DNA-tests ontwikkelen. Met als resultaat:

  • Een vroege diagnose
  • Het fokken van zieke nakomelingen kan worden voorkomen
  • Een snellere en betere behandeling van uw huisdier

Welke gegevens verzamelen we?

In de centrale database in Utrecht verzamelen we de diagnose, geboortedatum, het ras, geslacht, gewicht en indien aanwezig de chipcode. Uw naam of adresgegevens worden niet geregistreerd, zodat uw privacy is gewaarborgd.

Erfelijke problemen: we doen er wat aan! 

Meer weten? www.diergeneeskunde.nl/ecgg

Download de folder
Terug naar Medische info